Nöroloji

Bölüm Hakkında

Nöroloji

Günümüzde birçok farklı tıp dalıyla multidisipliner bir ilişki içerisinde bulunan Nöroloji bölümü, teşhis ve cerrahi dışında kalan vakalara ait tedavilerin uygulandığı bir tıp bilimi dalı olarak bilinmektedir. Beyin, beyin sapı, çevresel sinir sistemleri, omurilik kaslarında meydana gelen hastalıkları inceleyerek tedavi yöntemlerini belirleyen nörologlar, teşhis ve tedavinin beklentileri karşılar nitelikte olmasını sağlamak adına, hastanın klinik geçmişi, aile ilişkileri, sosyal yaşam biçimi gibi birçok unsuru birlikte değerlendirmek suretiyle tedavi programlarını uygulamaya koymaktadır.
Zaman içerisinde Nöroloji bilimi, epilepsi. Beyin damarları rahatsızlıkları, hareket bozuklukları, bunama ve uyku bozuklukları gibi geniş bir uygulama alanına sahip olmuştur.
Nöroloji alt dallarıyla birlikte vücudun neredeyse tamamını etkileyen sinirsel rahatsızlıkların teşhis ve tedavisiyle ilgilidir. Birçok farklı sebebe bağlı olarak gelişme gösteren hastalıklar sinir sisteminde yıpranmalara neden olurken, nörolojik bazı hastalıklar diğer organ sistemleri üzerinde de olumsuz etkiler gösterebilmektedir.
Nöroloji servislerine başvuran hastalar birçok farklı şekilde tezahür eden şikayetlerden muzdarip olmaktadır. Genel olarak baş ağrısı, şuur değişikliklerine sebep olan sara, epilepsi belirtileri, el ve ayaklarda yaşanan uyuşmalar, baş dönmeleri, kaslarda yaşanan ağrı ve güçten düşmeler gibi belirtiler Nöroloji servislerinde görev yapan uzman nörologlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Nöroloji bölümüne başvuran hastalarda muayene sonrası gerektiğinde MRI, Tomografi gibi görüntüleme yöntemleri, EEG ve EMG tetkikleri ile tanı ve tedavi belirlenmektedir.
EEG (Elektroensefalogafi) tetkiki şuur bozuklukları, epilepsi, bayılma, bunama gibi hastalıklarda tanı amaçlı kullanılmaktadır.
EMG (Elektromiyografi) tetkiki kol ve bacaklara dağılan periferik sinirler ile kas hastalıklarının tanısında kullanılan önemli bir yöntemdir.

Uygulamalar

Hisar Tıp Merkezi – Nöroloji bölümünde yapılan uygulamalar, nöroloji konusunda uzmanlaşmış hekimler tarafından büyük bir özen içerisinde yapılmaktadır. Farklı fonksiyon hasarlarına değişkenlik gösterebilen tedavi yöntemleri uygulayan hekimler, beyin ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok farklı rahatsızlığın tanı ve tedavisini gerçekleştirmektedir.

Periferik Sinir Hastalıkları

Sinir sisteminin omurilik içindeki ve kafatası boşluğu içerisindeki bölge merkezi sinir sistemi olarak adlandırılmakta, tüm vücuda yayılan kısımlarına ise periferik sinir sistemi adı verilmektedir. Bu tür hastalıklarda beyinden çıkan sinir lifleri vücudun herhangi bir yerinde tutulma yaşayarak rahatsızlığın oluşmasında rol oynayabilmektedir. Hastalığın ilerleme durumuna bağlı olarak fizik tedavi uygulamaları ilaç ve ameliyatla tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. Nörolojik hastalıklarda hekim tarafından önerilen tedaviler hasta yakınları tarafından büyük bir disiplin içerisinde uygulandığı takdirde, hastanın yaşam kalitesi önemli oranda olumlu gelişmeler göstermektedir.

Alzheimer ve Diğer Demanslar

Alzheimer sinsi bir hastalık olup aslında küçük unutkanlık belirtileri ile kendini göstermeye başlar. Hastalar genelde eşyaları koydukları yerleri, isimleri unutur ve bu unutma süreci artarak devam etmeye başlar. Alzheimer halk adıyla bunama gibi demanslara da neden olabilir. Erken teşhis ve zamanında doğru tedavi bu hastalıkların hayatınızı olumsuz yönde etkilememesi için en gerekli şarttır.

Epilepsi Hastalığı

Epilepsi hastalığının teşhis ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım zorunludur. İlaç ve cerrahi müdahale olmak üzere iki farklı uygulamayla tedavi edilen epilepsi hastalarına verilen ilaçlar hastanın yaşı ve geçirdiği nöbet şekline bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Anormal elektrik boşalmaları olarak da nitelendirilebilen epilepsi, beyin hücrelerinde aniden başlayan ve elektriğin boşalmasıyla durağanlaşan bir rahatsızlıktır. Halk dilinde ‘’sara’’ olarak adlandırılan bu rahatsızlık, nöroloji ünitelerinin sıklıkla karşılaştığı sorunlar arasında yer alır. Bazen kendiliğinden, bazen de hastalığı tetikleyen faktörlerle tekrarlanan epilepsi hastalığı cinsiyet ve yaş ayırt etmeden herkesin yaşayabileceği türden bir hastalıktır. Hastalığın erken teşhisi çok önemlidir.

Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı, titreme, hareketlerde koordinasyon bozukluğu ve yavaşlık ile belirti gösterir. Özellikle ileri yaşlarda ve daha çok 60 yaş üzerinde görülür. Parkinson tedavisinde de erken teşhis oldukça önemlidir, hastalıkta ilk olarak ilaç tedavisi önerilir eğer çözümlenemeyen bir durum oluşursa farklı yöntemler tercih edilir.

Multiple Skleroz

Multiple Skleroz yani MS hastalığı özellikle ataklar halinde görülen, kişide kısmi felç, hareketlerde uyumsuzluk, kaslarda güçsüzlük gibi belirtiler gösterebilir. Multiple Skleroz ya da MS Tedavisi kişiden kişiye farklılık göstermektedir bu nedenle Nöroloji uzmanları her MS hastasına aynı tedavi yöntemini önermez.

Serebrovasküler Hastalıklar

Serebrovasküler Hastalıklar halk arasında inme olarak da bilinir. Beyin damarlarında tıkanıklık ya da kanama sonucu ortaya çıkabilecek kaslarda güç kaybı ya da dengesizlik gibi belirtiler görülen hastalarda, kişiler en kısa süre içerisinde bir nöroloji uzmanına görünmelilerdir. Beyin damarlarının tıkanarak kanamaya yol açması sebebiyle ortaya çıkan Serebrovasküler hastalıklar, merkezi sinir siteminde bozukluklar yaşanmasına sebep olan ve halk arasında ‘’inme’’ şeklinde tabir edilen rahatsızlıkları oluşturur. Kalıcı hasarlara sebep olan bu tür rahatsızlıklar genetik faktörlere bağlı olmakla birlikte yaşam tarzına da bağlı olarak gelişebilmektedir.

Diğer Bölümler

Sizi Arayalım!

Talebiniz ile ilgili size yardımcı olabilmemiz için lütfen aşağıdaki formu doldurun.    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili Bilgilendirme'yi okudum. Kişisel verilerimin belirtilen kapsamda işlenmesini ve sağlık hizmet sunumu amacıyla tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

    Hisar Tıp Merkezi tarafından her türlü bilgilendirme, anket, tanıtım, açılış, davet ve etkinlik vb. hatırlatmaları ile diğer sair iletişim çalışmaları kapsamında tarafıma Ticari Elektronik İleti (arama, sms, e-mail vb.) gönderilmesini kabul ediyorum.

    ×